Informatie voor zorgprofessionals

Als huisarts, fysiotherapeut of diëtist heeft u patiënten die in aanmerking komen voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). De GLI is een leefstijlprogramma van twee jaar, vergoed vanuit de basisverzekering en zonder gevolgen voor het eigen risico. Ik bied de GLI  aan in de vorm van het CooL programma. CooL staat voor COaching Op Leefstijl en is een van de 4 leefstijl interventies die vergoed worden. De doelgroep van het CooL programma zijn: volwassenen (18+) met  obesitas (BMI ≥30) en volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) en een extra risicofactor zoals hart- en vaatziekten, DM2. Deelnemers hebben een verwijzing nodig van de huisarts.

 

Het 2 jarig leefstijlprogramma bestaat uit een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken. Het programma bestaat uit een intensieve opbouwfase van ongeveer 9 maanden, gevolgd door een onderhoudsfase van ongeveer 15 maanden. Tijdens het programma wordt er stapsgewijs gewerkt aan het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een bij de cliënt passende gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.  Thema's zijn beweging en voeding maar ook stress/ontspanning, slaap, omgaan met terugval.  Het CooL programma wordt ook online aangeboden, daarbij blijft inhoud en opzet hetzelfde.

 

Ik heb een contract met de ROHA, er zijn daardoor geen uitzonderingen per verzekering.

 

Meer informatie over de GLI zoals indicatiecriteria, indicaties voor aanvullende zorg:

https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/gecombineerde-leefstijlinterventie.

Meer informatie over het CooL programma: 

https://www.leefstijlinterventies.nl/

NZa regelgeving rondom de GLI:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_272897_22/1/NZa/

 

Mocht u vragen hebben dan beantwoord ik deze graag.

Email: info@vitalet.nl

Tel: 06-27076141